Siirry sisältöön

Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvan historiikki

Vuonna 2020 julkaistiin Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvan historiikki juhlistamaan kassan 95 vuotista taivalta.

Historiikissa tehdään katsaus Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvan ja sitä edeltäneiden kassojen historiaan ja toimintaan.

Historiikin on kirjoittanut VTT Eemeli Hakoköngäs.

Kassojen yhdistyminen

Vakuutuskassa Railia on muodostunut kahden rautatiealalla toimineen vakuutuskassan fuusioitumisesta. VR Vakuutuskassa Turva ja Rautatieläisten Vakuutuskassa yhdistyivät 1.1.2011 ja fuusioitunut kassa jatkoi toimintaansa Rautatieläisten Vakuutuskassa Turvana. 1.1.2023 Vakuutuskassan nimeksi vaihdettiin Vakuutuskassa Railia. Nimimuutoksen taustalla oli toimintapiirin laajentuminen rautatieympäristön ulkopuolelle.

VR Vakuutuskassa Turva

toiminta alkoi 1.5.1925 Viipurissa S.V. R Junamiesyhdistyksen Avustusrahastona. 22.3.1940 avustusrahaston nimeksi muutettiin Valtionrautateiden Junamiesyhdistyksen Avustusrahasto. Vuonna 1945 tuli voimaan uusi avustuskassalaki, joka aiheutti heti nimenmuutostarpeen ja nimi muutettiin V.R. Junamiesten Avustuskassaksi. Toiminnan laajentaminen loi tarpeen jälleen kerran muutokselle ja 17.3.1958 pidetyssä edustajiston kokouksessa hyväksyttiin kassan uudeksi nimeksi V.R. Henkilökunnan Avustuskassa Turva. 22.4.1994 edustajistonkokous hyväksyi kassan uudistetut säännöt ja avustuskassan uudeksi nimeksi tuli VR Vakuutuskassa Turva.

Rautatieläisten Vakuutuskassa

Rautatieläisten Vakuutuskassan toiminta alkoi 1.1.1929 Valtionrautatieläisten Yleisen Eroraharenkaan nimellä. Kaikkien rautateiden palveluksessa olevien oli mahdollista päästä renkaan jäseneksi. Kassan nimi muutettiin 1.10.1931 Rautatieläisten Erorahastoksi. Avustuskassalain myötä kassan nimi muuttui 1.7.1944 Rautatieläisten Avustuskassaksi. Nimi oli käytössä 50 vuoden ajan, kunnes vakuutuskassalain voimaantultua kassan nimi muutettiin 31.5.1995 Rautatieläisten Vakuutuskassaksi.