Siirry sisältöön

Vakuutus päättyy, kun avustus on maksettu vakuutuksenottajalle tai hänen omaisilleen tai hänelle on myönnetty maksettuja vakuutusmaksuja vastaava vapaakirja. Avustus voidaan maksaa vakuutuksen päättymisiässä, eläkkeelle siirryttäessä, toimintapiiristä eroamisen takia tai kuoleman tapauksessa hautausavustuksena.

Eroavustus vakuutuksen päättyessä tai eläkkeelle siirryttäessä

Vakuutus suoritetaan eroavustuksena vakuutetun saavuttaessa vakuutuksen päättymisiän tai vakuutetun siirtyessä eläkkeelle (työkyvyttömyys-, tapaturma- tai vanhuuseläke) ennen vakuutuksen päättymisikää.

Avustus on päättymisiässä ja työtapaturmaeläkkeen perusteella vakuutuksen täysi määrä indeksillä korotettuna. Muissa tapauksissa avustus on vakuutusten takaisinostoa (rahasto-osuus) vastaava määrä.

Kun päävakuutettu saa eroavustuksen, voi puolisokin nostaa vakuutuksensa vaikkei tämä täyttäisi eläkkeensaannin tai päättymisiän vaatimuksia. Puoliso voi jatkaa vakuutustaan päättymisikään päävakuutetun erottua. Puolisolla on oikeus nostaa avustuksensa ennen päävakuutettua siirtyessään lopullisesti eläkkeelle tai viimeistään täyttäessään päättymisiän.

Jos vakuutuksenottajalla on ennen 1.1.2011 VR Vakuutuskassa Turvan myöntämiä 58 vuoden päättymisikään otettuja vakuutuksia, hänellä on niiden osalta oikeus eroavustukseen 58-vuotiaana.

Jos vakuutuksenottajalla on ennen 1.1.2011 Rautatieläisten Vakuutuskassan myöntämiä eri ikään – sekä 55- että 60-vuotiaaksi – päättyviä vakuutuksia, maksetaan vakuutukset vakuutuksen päättymisiässä, ellei vakuutuksenottaja halua 55-vuotiaana avustusta myös 60-vuoden iässä päättyvän vakuutuksen osalta.

Ero toimintapiiristä

Toimintapiiristä erolla tarkoitetaan tilannetta, jossa vakuutetun työsuhde päättyy toimintapiiriin kuuluvassa yrityksessä. Vakuutetun siirtyessä toimintapiirissä olevien yritysten sisällä tai välillä, ei eroa toimintapiiristä ole tapahtunut. Vakuutetun työpaikan vaihtuessa, voi vakuutusta jatkaa muuna vakuutettuna ja maksaa vakuutusmaksut itse.

Vakuutetun erotessa kassan toimintapiiristä, voidaan hänelle hakemuksesta suorittaa vakuutuksen takaisinostoarvo. Avustuksen maksamisesta päättää hallitus.

Olethan aina yhteydessä kassan toimistoon työantajan vaihtuessa.

Hautausavustus

Vakuutus suoritetaan hautausavustuksena vakuutuksenottajan tai vapaakirjan saaneen henkilön kuollessa tai mikäli vakuutuksenottajalla on ollut VR Vakuutuskassa Turvan myöntämä jatkoajan hautausvakuutus 1.1.2011. Hautausavustus maksetaan ensisijaisesti vakuutetun puolisolle. Ellei puolisoa ole maksetaan avustus vakuutetun kuolinpesälle.

Hautausavustus on vakuutuksen täysi määrä indeksillä korotettuna.

Vapaakirja

Mikäli vakuutuksenottaja haluaa erota kassasta ennen sovittua eroikää tai on laiminlyönyt vakuutusmaksujensa maksamisen kuuden kuukauden ajalta, muutetaan vakuutus maksettuja vakuutusmaksuja vastaavaksi vapaakirjaksi. Vapaakirja maksetaan hautausavustuksena.

Verotus

Maksettujen eroavustusten tuotosta pidätetään kulloinkin voimassa olevan pääomaveron mukainen vero. Tällä hetkellä vero on 30 %. Huomaathan, että vero koskee vain tuottoa eikä koko avustussumma.

Kuoleman perusteella maksettavien vakuutuskorvausten, kuten hautausavustuksen, verovapaus poistui vuonna 2018. Hautausavustus verotetaan perintöverotuksessa.

Vakuutuskassan maksamat etuudet (eroavustus ja hautausavustus) ilmoitetaan tulorekisteriin. Ilmoitukset tekee maksaja eli kassa.